Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2013

သူ႕ဘ၀၏ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္  ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့သမုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ျခင္း မရွိေပ။ ေက်ာင္းတုိင္မ်ားကုိ သေဘာက်၍ အင္ဂ်င္နီယာပညာကုိ သင္ယူရန္ သူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတုိ္င္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားမိလွ်င္ ဦးအာပိုကုိ သူသတိရသည္။ လႊမ္းမိုးသီခ်င္းၾကားလွ်င္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ သတိရသကဲသုိ႔ပင္။ ဘ၀ဆုိသည္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဟုိက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္လား။ ေတာေက်ာင္းၾဆာႏွင့္ အက္ပရက္ဆုိ ေသာက္ျဖစ္သည့္အခါ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရမည္။ ယခုဤစာသည္ ျမင့္သန္း၏ သူေရး၍ သူႀကိဳက္ေသာစာထဲမွ စာမ်ားႏွင့္ ဆင္ေကာင္းဆင္ေနမည္။ ျမင့္သန္းက ထုိစာမ်ားကုိ သူမႀကိဳက္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာေၾကာင္း သူျပန္ၾကားရသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဖတ္ရသည္။ သူကေတာ့ ျမင့္သန္း၏ ထုိစတုိင္ကို ယခုအထိ ႏွစ္ခ်ိဳက္ေနဆဲပင္။ ဆင္ဂယ္ေမာ့၀ီစကီမ်ားက ျမင့္သန္း၏ အႀကိဳက္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သူကား ဆင္ဂယ္ေမာ့ မွန္မွန္ မေသာက္ႏုိင္သျဖင့္ ဘီေဖာ္တူးေသာင္ဇင္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လုိုက္သည့္နည္းကုိ မသုံးမိေစရန္ အစသို႔ ျပန္သြားရေအာင္။ သူ႕ဘ၀၏ ပထမဆုံးအေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ ေျခာက္တန္းတြင္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ စႀကိဳက္ခဲ့ျခင္းလား၊ ရွစ္တန္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္သျဖင့္ လက္ကုိ ခဲတံျဖင့္ အထိုးခံရျခင္းလား မေသခ်ာေပ။ သူ႕ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ဆက္စပ္ေနခဲ့တတ္ေသာ္လည္း မိန္းမမ်ားႏွင့္ မဆက္စပ္သည့္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ (ေက်ာင္းေရြးျခင္း)က သူ႕ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအေပၚ မ်ားစြာ အဆုံးအျဖတ္ေပးခဲ့သည္ကုိ သူသတိျပဳမိလာခဲ့သည္။

ဦးအာပုိအေၾကာင္းျဖတ္ေျပာရလွ်င္ မဆလေခတ္က ေကာင္စီလား ပါတီလား အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူ႔တာ၀န္က ငါးဖမ္းေလွမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းလား ၾကီးၾကပ္ျခင္းလား အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငါးေလွကပ္ရာ ဆိပ္သည္ သူ႕ရုံးခန္း။ ငါးသည္မိန္းမမ်ားဘက္ကုိ ေက်ာေပး၍ ေပါင္ၾကားမွ ေဂြးဥႏွစ္လုံးကုိ ေဖာ္၍ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ား သူမသိရေသာ္လည္း ဦးအာပိုသည္ သူ႕အတြက္ ေအာတုိ္င္းမ္ဟီးရုိးျဖစ္ရျခင္းမွာ ပခုကၠဴဘက္ရွိ ပခန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ အလည္အပတ္သြားရာတြင္ ညဘက္ ေက်ာင္းေအာက္ဆင္း အေလးစြန္႔ၿပီး အီးကုန္းစရာ ရွာမေတြ႕သျဖင့္ ဖင္ေျပာင္ေအာင္ ေက်ာင္းတုိင္ႏွင့္ ပြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (သင့္အေနျဖင့္လည္း လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ ခရီးထြက္ျဖစ္ပါက ပခုကၠဴဘက္သုိ႔ သြားရန္္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေပသည္။)

ဦးအာပိုႏွင့္ ေက်ာင္းတုိင္မ်ားၾကားအဆက္အစပ္အေၾကာင္း ေျပာအၿပီးတြင္ ဘီယာကုန္သြားသျဖင့္ စကားစျပတ္သြားရသည္။ သူ႕ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားအျဖစ္ ကာမ်ဴး (ေကးမတ္စ္ဟု ေခၚခ်င္လည္းေခၚ)၏ လာအီထရိန္ဂ်ာႏွင့္ ေဂ်ဒီဆလင္းဂါး၏ ကက္ခ်ာအင္းသရုိင္းတုိ႔ကုိ (ဗမာလုိ)ဖတ္မိျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းရေပမည္။

ထုိစာအုုပ္မ်ားမဖတ္ခဲဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုိယ္ပုိင္ကားစီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ သူမည္သုိ႔ ခံစားရမည္နည္း။ ရွိေစေတာ့။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကုိ မေဆြးေႏြးလုိ။ ဦးအာပိုတြင္ သမီးအပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ရွိသည္ကုိ သူသတိရလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးမွ ထြက္ရွိလာေသာ အပ်ိဳႀကီးမ်ား၏ အ၀ါေရာင္သုတ္ခဲမ်ားအေၾကာင္းသို႔ လမ္းေခ်ာ္ရန္ စိတ္ကူးမရွိပါ။ အဆုိပါသုတ္ခဲမ်ားကုိ ဖင္ထူေသာ ဖန္ခြက္ျဖင့္ထည့္ၿပီး ျမင့္သန္းကုိ တုိက္ရေသာ္ အဘယ္သို႔ ေနမည္နည္း။ ထားပါ။ ေက်ာက္စရစ္ခဲဆားစိမ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာေသာ ျမင့္သန္းကုိ သူအျမဲတေစ ေက်းဇူးတင္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

သူ သူမကုိ ခ်စ္ခဲ့သည္။ ဒီလုိပဲ သူယုံၾကည္ခဲ့သည္။ သူ႕အခ်စ္ကုိ သူမသိေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သူအသက္ဆက္ရွင္ေနျခင္းသည္လည္း သူ သူမကို ခ်စ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ပင္။ သူ တျခားမိန္းမေတြနဲ႔အိပ္တာ၊ ေနာက္ဆုံး တျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ (ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္လုိဆုိရင္ျဖင့္ အားသားႏွင့္ အနားသား ကြဲေအာင္ ေရးႏုိင္ေပခ်ိမ့္)ကုိ လက္ထပ္ၿပီး ကေလးေတြဘာေတြေမြးလုိက္တာ..ဒါေတြဟာလည္း သူ႕အခ်စ္ကုိ သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းပင္။

ဆယ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ငါးမန္းေတာင္ကုိ သူမႀကိဳက္မွန္း ေသခ်ာသြားခဲ့သည္။ တိမ္ေတြေတာက္ေနၿပီ။ ခရမ္းေရာင္တိမ္မ်ားကား သူ႕အခ်စ္အတြက္ ၀စ္တနက္စ္ျဖစ္ေစသတည္း။ ေကာင္းကင္ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ မီခဲဟူလီဘက္လုိပဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။

သူမမ်က္ႏွာေလးကုိ ခ်စ္ေပမယ့္ သူမရဲ႕ ေျခေထာက္ေတြကို မခ်စ္ႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ သူ႕အေနျဖင့္ ေျခေထာက္လွေသာ မိန္းမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဲလုိနဲ႔..ေလရူးသုန္သုန္ကို မဖတ္ဖူးတဲ့ စကားလက္ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႔ သူေတြ႕တယ္။ အဲဒီမနက္က သူမဟာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခုလုပ္ၿပီးခါစျဖစ္မယ္။

Read Full Post »

စင္သီယာ့ကိုမုန္႔၀ယ္ေကၽြးေနတုန္

းသူ႔လြယ္အိတ္ထဲအုတ္ခဲေတြထည့္ခဲ့တဲ့ေကာင္ကိုစလံုးမွာျပန္ေတြ႕တယ္
ေက်ာ္ခိုင္၀င္း ေသသြားတဲ့အေၾကာင္းကိုေျပာရင္း မူရင္းစာသားအခ်ဳိ႕က်က်န္ခဲ့
ကမၻာၾကီးက်ဥ္းသြားတာ ေနစရာေနရာ က်ဥ္းသြားျခင္းပဲ
တိုက္ဂါးတစ္လံုးစီနဲ႔ ၂၀၀၀နာရီမွ ၂၂၀၀နာရီ ဘီယာေတြေႏြးသြားတဲ့အထိ
စင္သီယာနဲ႔ ဘယ္လိုညားသြားတယ္ဆိုတာ ဟိုေကာင္ေျပာမသြားဘူး
၁၉၉၉၀န္းက်င္က ေမၿမဳိ႕မွာမိုးေခါင္တာၾကားဖူးလားလို႔ လိုက္ေမးတဲ့
အရူးတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ဖူးတယ္
သူျပန္ေရာက္ခဲ့တုန္းက ေမၿမဳိ႕ကို ျပင္ဦးလြင္လို႔ ေခၚမိတာ
ေက်ာက္ေတာင္ဘုရားေပၚကေနၾကည့္ေတာ့ ၿမဳိ႕ကမ်က္ႏွာထားေျပာင္းတယ္
ေနၾကာပန္းေတြနဲ႔လမ္းက နင့္ေၾကာင့္မို႔ အ၀ါေရာင္လမ္းကေလးျဖစ္လို႔
ငါ့ယံုၾကည္မႈကို ျပက္ရယ္ျပဳမယ္ဆို အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ပစ္လိုက္ပါ စင္သီယာ
အဲဒီေန႔က ဘုရားသခင္ဟာ အ၀ါေရာင္လမ္းကေလးေပၚ မေရာက္လာခဲ့ဘူး
သူမေရးသြားတဲ့ကဗ်ာဟာ ခုထိသူ႔အာရုံကို အေႏွာက္အယွက္ေပးေနတုန္းပဲ
ဒီကဗ်ာဟာ သူမေရးသြားတာလား သူမေရးသြားတာတာလား မသဲမကြဲနဲ႔
မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီး ခံစားၾကည့္၊နည္းနည္းနားလည္လာၿပီဆို
အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ပစ္လိုက္
၀က္စ္ကို႔စ္လမ္းေပၚေလွ်ာက္လာရင္း အေတြးစေတြကို ဖြာထုတ္ေနရတယ္
ဥပမာ သူသာဒါကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ ခုခ်ိန္မွာ စင္ကာပူအႏွံ႔ ကားတစ္စီးနဲ႔
အပ်င္းေျပပတ္ေမာင္းေနသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမွာပဲ ဆိုတာရယ္
သူသာဒါကို မေရြးခ်ယ္ခဲ့ရင္ အပ်င္းေျပပတ္ေမာင္းလာတဲ့ ကားတစ္စီးနဲ႔
မေတာ္တဆ တိုက္ခံရသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမွာပဲ ဆိုတာရယ္
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမေရြးခ်ယ္ခဲ့လို႔ စင္သီယာမသိေသာ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္
ကားတိုက္မႈကို ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားထဲက လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာရယ္
မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီး ခံစားၾကည့္၊ေလာကႀကီးဟာ ဘာမွမဟုတ္ေတာ့သလို ေမွာင္က်သြားတာျမင္ရမယ္
စီးကရက္ေနာက္တစ္လိပ္ကိုထုတ္ေတာ့ ကုလားႀကီး*ရဲ႕ BABY သီခ်င္းကထြက္က်လာတယ္
နားနဲ႔လိုက္ေကာက္ၿပီး ရင္ဘတ္ထဲထည့္ၾကည့္
တစ္ခုခုရလာၿပီဆို အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ပစ္လိုက္ပါ စင္သီယာ
သူ႔နာရီမွာ ၂၂၃၀ကိုျပေနတယ္၊စင္သီယာ စကၠန္႔မ်ားက မရပ္ေသး
နင့္လြယ္အိတ္ထဲက အုတ္ခဲေတြငါကူထုတ္ေပးခဲ့တာေလဆိုၿပီး ရယ္ေနတာမ်ား
ေက်ာ္ခိုင္၀င္းျပန္ေျပာမွသိရလို႔ ဟိုေကာင္ကို စိတ္ဆိုးတာ နင္ေရာငါေရာ
မ်က္လံုးမွိတ္ၿပီး ခံစားၾကည့္၊အခုေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ပစ္လိုက္လို႔မရတာ
သူျဖစ္ေနတယ္
ေမၿမဳိ႕ညေလေတြလို ထင္ေယာင္ထင္မွားရနံ႔ထဲ ကိုကို ဖုန္းလာေနတယ္ ရင္းတုန္းၾကားတယ္
အခ်ိတ္အဆက္ေတြ အကုန္လံုးေလထဲလြင့္သြားတာ ၂၃၀၀နာရီတိတိ။     ။
*ကုလားႀကီး=Serj Tankian

ပီမို

Read Full Post »

ဇြန္လမွာ တိုက္စားသြားတဲ့ မိုးေရမ်ား

ပန္းတို႔ ပြင့္တယ္

အခ်ိန္ေတြ တိုက္စား

ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ရ

ပန္းတို႔

ေၾကြစရာ ေနရာ

လမ္း

တစ္ေလွ်ာက္မွာ

ပန္းေကာက္စရာ မရွိ

ပန္းတို႔ ပြင့္တယ္

ပန္းတို႔ ပြင့္ဆဲ

ဇြန္လမွာ ျပန္ေရာက္လာတဲ့ မိုးေရစက္ေတြ

ဇြန္မွာ ျပန္ေရာက္လာ

မိုးေရစက္မ်ား

ပန္းတို႔ပြင့္ဆဲ

ပန္းတို႔ ပြင့္တယ္

ခ်စ္ေသာ

ခ်စ္ေသာသူလည္း ေပ်ာ္ႏိုင္ေစ။

ေနထြန္းႏုိင္

ဇြန္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃။

Read Full Post »