Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Prose’ Category

သူ႕ဘ၀၏ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္  ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့သမုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ျခင္း မရွိေပ။ ေက်ာင္းတုိင္မ်ားကုိ သေဘာက်၍ အင္ဂ်င္နီယာပညာကုိ သင္ယူရန္ သူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတုိ္င္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားမိလွ်င္ ဦးအာပိုကုိ သူသတိရသည္။ လႊမ္းမိုးသီခ်င္းၾကားလွ်င္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ သတိရသကဲသုိ႔ပင္။ ဘ၀ဆုိသည္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဟုိက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္လား။ ေတာေက်ာင္းၾဆာႏွင့္ အက္ပရက္ဆုိ ေသာက္ျဖစ္သည့္အခါ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရမည္။ ယခုဤစာသည္ ျမင့္သန္း၏ သူေရး၍ သူႀကိဳက္ေသာစာထဲမွ စာမ်ားႏွင့္ ဆင္ေကာင္းဆင္ေနမည္။ ျမင့္သန္းက ထုိစာမ်ားကုိ သူမႀကိဳက္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာေၾကာင္း သူျပန္ၾကားရသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဖတ္ရသည္။ သူကေတာ့ ျမင့္သန္း၏ ထုိစတုိင္ကို ယခုအထိ ႏွစ္ခ်ိဳက္ေနဆဲပင္။ ဆင္ဂယ္ေမာ့၀ီစကီမ်ားက ျမင့္သန္း၏ အႀကိဳက္ကုိ ေျပာင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သူကား ဆင္ဂယ္ေမာ့ မွန္မွန္ မေသာက္ႏုိင္သျဖင့္ ဘီေဖာ္တူးေသာင္ဇင္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဆန္စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လုိုက္သည့္နည္းကုိ မသုံးမိေစရန္ အစသို႔ ျပန္သြားရေအာင္။ သူ႕ဘ၀၏ ပထမဆုံးအေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ ေျခာက္တန္းတြင္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကုိ စႀကိဳက္ခဲ့ျခင္းလား၊ ရွစ္တန္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္သျဖင့္ လက္ကုိ ခဲတံျဖင့္ အထိုးခံရျခင္းလား မေသခ်ာေပ။ သူ႕ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ မိန္းမမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ဆက္စပ္ေနခဲ့တတ္ေသာ္လည္း မိန္းမမ်ားႏွင့္ မဆက္စပ္သည့္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ (ေက်ာင္းေရြးျခင္း)က သူ႕ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအေပၚ မ်ားစြာ အဆုံးအျဖတ္ေပးခဲ့သည္ကုိ သူသတိျပဳမိလာခဲ့သည္။

ဦးအာပုိအေၾကာင္းျဖတ္ေျပာရလွ်င္ မဆလေခတ္က ေကာင္စီလား ပါတီလား အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူ႔တာ၀န္က ငါးဖမ္းေလွမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းလား ၾကီးၾကပ္ျခင္းလား အဲဒါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ငါးေလွကပ္ရာ ဆိပ္သည္ သူ႕ရုံးခန္း။ ငါးသည္မိန္းမမ်ားဘက္ကုိ ေက်ာေပး၍ ေပါင္ၾကားမွ ေဂြးဥႏွစ္လုံးကုိ ေဖာ္၍ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်က္အလက္မ်ား သူမသိရေသာ္လည္း ဦးအာပိုသည္ သူ႕အတြက္ ေအာတုိ္င္းမ္ဟီးရုိးျဖစ္ရျခင္းမွာ ပခုကၠဴဘက္ရွိ ပခန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ အလည္အပတ္သြားရာတြင္ ညဘက္ ေက်ာင္းေအာက္ဆင္း အေလးစြန္႔ၿပီး အီးကုန္းစရာ ရွာမေတြ႕သျဖင့္ ဖင္ေျပာင္ေအာင္ ေက်ာင္းတုိင္ႏွင့္ ပြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (သင့္အေနျဖင့္လည္း လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ ခရီးထြက္ျဖစ္ပါက ပခုကၠဴဘက္သုိ႔ သြားရန္္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေပသည္။)

ဦးအာပိုႏွင့္ ေက်ာင္းတုိင္မ်ားၾကားအဆက္အစပ္အေၾကာင္း ေျပာအၿပီးတြင္ ဘီယာကုန္သြားသျဖင့္ စကားစျပတ္သြားရသည္။ သူ႕ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားအျဖစ္ ကာမ်ဴး (ေကးမတ္စ္ဟု ေခၚခ်င္လည္းေခၚ)၏ လာအီထရိန္ဂ်ာႏွင့္ ေဂ်ဒီဆလင္းဂါး၏ ကက္ခ်ာအင္းသရုိင္းတုိ႔ကုိ (ဗမာလုိ)ဖတ္မိျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းရေပမည္။

ထုိစာအုုပ္မ်ားမဖတ္ခဲဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကုိယ္ပုိင္ကားစီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာအခါ သူမည္သုိ႔ ခံစားရမည္နည္း။ ရွိေစေတာ့။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကုိ မေဆြးေႏြးလုိ။ ဦးအာပိုတြင္ သမီးအပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ရွိသည္ကုိ သူသတိရလာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးမွ ထြက္ရွိလာေသာ အပ်ိဳႀကီးမ်ား၏ အ၀ါေရာင္သုတ္ခဲမ်ားအေၾကာင္းသို႔ လမ္းေခ်ာ္ရန္ စိတ္ကူးမရွိပါ။ အဆုိပါသုတ္ခဲမ်ားကုိ ဖင္ထူေသာ ဖန္ခြက္ျဖင့္ထည့္ၿပီး ျမင့္သန္းကုိ တုိက္ရေသာ္ အဘယ္သို႔ ေနမည္နည္း။ ထားပါ။ ေက်ာက္စရစ္ခဲဆားစိမ္ကုိ သယ္ေဆာင္လာေသာ ျမင့္သန္းကုိ သူအျမဲတေစ ေက်းဇူးတင္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

သူ သူမကုိ ခ်စ္ခဲ့သည္။ ဒီလုိပဲ သူယုံၾကည္ခဲ့သည္။ သူ႕အခ်စ္ကုိ သူမသိေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သူအသက္ဆက္ရွင္ေနျခင္းသည္လည္း သူ သူမကို ခ်စ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ပင္။ သူ တျခားမိန္းမေတြနဲ႔အိပ္တာ၊ ေနာက္ဆုံး တျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ (ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္လုိဆုိရင္ျဖင့္ အားသားႏွင့္ အနားသား ကြဲေအာင္ ေရးႏုိင္ေပခ်ိမ့္)ကုိ လက္ထပ္ၿပီး ကေလးေတြဘာေတြေမြးလုိက္တာ..ဒါေတြဟာလည္း သူ႕အခ်စ္ကုိ သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းပင္။

ဆယ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ငါးမန္းေတာင္ကုိ သူမႀကိဳက္မွန္း ေသခ်ာသြားခဲ့သည္။ တိမ္ေတြေတာက္ေနၿပီ။ ခရမ္းေရာင္တိမ္မ်ားကား သူ႕အခ်စ္အတြက္ ၀စ္တနက္စ္ျဖစ္ေစသတည္း။ ေကာင္းကင္ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ မီခဲဟူလီဘက္လုိပဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။

သူမမ်က္ႏွာေလးကုိ ခ်စ္ေပမယ့္ သူမရဲ႕ ေျခေထာက္ေတြကို မခ်စ္ႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ သူ႕အေနျဖင့္ ေျခေထာက္လွေသာ မိန္းမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဲလုိနဲ႔..ေလရူးသုန္သုန္ကို မဖတ္ဖူးတဲ့ စကားလက္ဆုိတဲ့ ေကာင္မေလးနဲ႔ သူေတြ႕တယ္။ အဲဒီမနက္က သူမဟာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခုလုပ္ၿပီးခါစျဖစ္မယ္။

Read Full Post »

တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေနရာရာမွာ ျပန္ေတြ႕ေကာင္းျပန္ေတြ႕မယ္။
ပထမတစ္ေယာက္က သိပ္(ကုိ)ႀကီး(မား)တဲ့ ႏုိ႔ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီတုံးကေတာ့ သူမရဲ႕ႏုိ႔ေတြ ဘာျဖစ္လုိ႔ (အဲ)ဒီေလာက္ႀကီး(ေန)ရလဲဆုိတာ မသိခဲ့ဘူး။ ေနေရာင္က ၀ါးထရံကြက္ေတြၾကားက တိုး၀င္ေနတယ္။ အခန္းထဲက အပူခ်ိန္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ရႈသံနဲ႔အတူ ျမင့္တက္လုိ႔ေပါ့။ ကိစၥ၀ိစၥၿပီးသြားရင္ ခေနာနီခေနာနဲ႔ အိမ္သာခန္းကုိသြားၿပီး ေဆးေၾကာသန္႔စင္မႈျပဳရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခုျပန္စဥ္းစားလုိက္ေတာ့ မွတ္မိေနတဲ့ သူမရဲ႕သြင္ျပင္က အဲဒီလုိေဆးေၾကာေနရင္း ကၽြန္ေတာ္ကုိ႔ ေမာ့ၾကည့္ျပဳံးျပတဲ့ အျပံဳးပဲ။ တခါေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခဆီ သူမရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ခရီးထြက္မယ္ဆုိလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီက ေရဘင္မ်က္မွန္တစ္လက္ယူၿပီး ငွားရမ္းေပးလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈရွိ(သည္ဆုိ)ေသာ မိန္းမအမ်ားနဲ႔ မတူ ရာဘာအစြပ္ကုိ ျဖဳတ္ယူေပးခဲ့တာေတြကုိလည္း သူမအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာမွာ တခုတ္တရ ေျပာခ်င္တယ္။ သူမနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆုံေနၾကမဟုတ္တဲ့ တစ္ေနရာမွာ ဆုံမိရင္ မ်က္လုံးနဲ႔ပဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး မ်က္ႏွာလႊဲသြားတတ္ပုံကုိလည္း ခု ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္သတိတရေပါ့..။
ပင္လယ္ကဗီြးပင္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ ညဟာတိတ္ဆိတ္ေနခုိက္ သူမ(ဒုတိယတစ္ေယာက္)ရဲ႕ ေျခမကို ကၽြန္ေတာ္ နမ္းစုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီရဲ႕ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားက ေန႔ေတြဟာ လုိတာထက္ ပုိၿပီးရွည္လ်ားခဲ့တယ္။ ခန္းဆီးလုိက္ကာစေတြကုိ ဆဲြဲပိတ္ခဲ့တာ သူမလား ကၽြန္ေတာ္လားဆုိတာ အခုေနျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေရေရရာ မရွိလွဘူး။ မွာထားတဲ့အစားအစာကုိ အခန္းထဲလာပုိ႔တဲ့အခါ တခါးထဖြင့္ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္တတ္တဲ့သူမဟာ ေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္သူျဖစ္တယ္။ Here Comes the Sun က ခပ္တိုးတုိး ပ်ံ႕လြင့္ေနခုိက္ မာေက်ာေျပာင္လက္ေနတဲ့ အေရာင္ႏုႏု ေၾကြျပားေတြေပၚမွာ သူမရဲ႕ စိတ္ထက္သန္မႈက ဒူးေခါင္းမွာ အသားမာတက္ေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြျမင္တုိင္း သူမကုိ ျပန္လည္အမွတ္တရ ျဖစ္ေစလုိ႔။
သူမ (တတိယတစ္ေယာက္)ဟာ အလင္းေရာင္ ေၾကာက္သူျဖစ္တယ္။ အလင္းေရာင္နဲ႔ မေတြ႕တာ ၾကာလုိ႔ အလင္းေရာင္ကုိ စုိးရြံ႕သြားတာလဲ ျဖစ္(ေကာင္းျဖစ္)မယ္။ သူမရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တစ္လ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္လတခါ နာမည္ေျပာင္းတတ္တာပဲ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူမရဲ႕ နာမည္ကုိ ျပန္စဥ္းစားတဲ့အခါတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ အခက္ေတြ႕ေစတယ္။ သူမရဲ႕ နာမည္ကုိ မွန္ကန္စြာ မေရရြတ္ႏုိင္တဲ့အခါတုိင္းလည္း သူမရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ ကင္ပြန္းတပ္မဂၤလာအတြက္ စရိတ္စက က်ခံဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဖိအားေပးေလ့ရွိတယ္။ သူမမွာ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ရွိၿပီး သူမရဲ႕ ခ်စ္သူကုိ လုိက္လံရွာေဖြေပးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ပူဆာေလ့ရွိတယ္။ ဒါဟာ သူမကၽြန္ေတာ္ဆီက ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာလည္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ခုဒီကဗ်ာကုိ ေရးေနရင္းနဲ႔ ေတြးမိတယ္။ သူမနဲ႔ သူမခ်စ္သူတို႔ရဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ဆံမႈေတြကုိ အေသးစိတ္ ေျပာမျပတာပဲ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သက္သာရာရေစတာေပါ့..မဟုတ္ဘူးလား။ သူမနဲ႔ မဆုံျဖစ္တာၾကာၿပီးေနာက္ သူမခရီးေ၀းထြက္သြားေၾကာင္းၾကားသိရေတာ့ သူမရဲ႕ ခ်စ္သူကုိ ရွာေဖြရန္ ထြက္ခြာသြားျခင္းလား…။ မွတ္ခ်က္-ထုိသတင္းကို သယ္ေဆာင္လာေသာ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ (အလင္းေရာင္း ေကာင္းစြာ မရရိွေသာ အခန္းတစ္ခုအတြင္းမွာ) အတူတူ အိပ္စက္ခဲ့တယ္။
တစ္ေန႔ေန႕ေတာ့ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေနရာရာမွာ ျပန္ေတြ႕ေကာင္း ျပန္ေတြ႕လိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္ နံပါတ္မထုိးလုိေတာ့တဲ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ အရွိန္ခပ္ျမင့္ျမင့္ေမာင္းႏွင္မႈကုိ ႏွစ္သက္တယ္။ ဗီဒီယုိဇာတ္ကားေတြမွာ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိုင္စြမ္းရွိသည္။ သူမရဲ႕ အညိဳရင့္ေရာင္အသားအေရဟာ ေခ်ာေမြ႕လွေပတယ္။ ငုံထားတဲ့ ဘီယာေတြကုိ တစ္ေယာက္ ပါးစပ္ထဲ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေထြးထည့္ၾကအၿပီး သူမအိပ္ေမာက်သြားခုိက္ မိုးေတြသည္းသည္းရြာေနတဲ့ လမ္းေပၚမွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ (အလ်ံတညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့)မီးလွ်ံတစ္ခုကုိ သယ္ေဆာင္ရင္ ျဖတ္သန္းသြားေလရဲ႕။ တခါေတာ့ သူမေဆးရုံတက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း လူမမာသတင္းေမး ေရာက္သြားတယ္။ ျဖဴေလ်ာ္ေနတဲ့ သူမရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းေတြကုိ ေငးေနခုိက္ သူမက စာအုပ္တစ္အုပ္လွမ္းေပးရင္း ဖတ္ျပဖို႔ ေျပာတယ္။ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ..As I Lay Dying.. ။
သူမ (ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္)ကေတာ့ လူေသေကာင္လုိပဲ။ ဒါဟာ (အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးေလ့ရွိတဲ့ နာမ၀ိေသသနျဖစ္တယ္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ နာမ၀ိေသသနမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နာမ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ လိင္ကြဲျပားေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။) ကၽြန္ေတာ့္အေပၚကုိ သူမငုံ႔ၾကည့္ေနတာ ျမင္ရဖို႔ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပါ့။ သူမက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်စ္တယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ တညေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တေရးႏုိးလာတဲ့အခါ သူမေဘးမွာ ရွိမေနခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလင္းခပ္သဲ့သဲ့ရွိေနတဲ့ ညထဲကုိ ထြက္လာခဲ့တယ္။ ညဘက္တေရးႏုိးလုိ႔ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္ရတဲ့ အရသာကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတာ့ သိခ်င္မွသိမယ္။ (ခင္ဗ်ားတို႔ေတာ့ သိခ်င္မွသိမယ္ဆုိတဲ့ စကားစုဟာ ေျပာတဲ့သူအတြက္ အဆင္ေျပေပမယ့္ နားေထာင္သူအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သမျဖစ္လွဘူးဆုိတာကုိလည္း (ကံအားေလ်ာ္စြာ) ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။) ေသးေပါက္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္အေကၽြးျပဳခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ကုိ မွည့္ေခၚထားတဲ့ လမ္းမႀကီးအတုိ္င္း ကၽြန္ေတာ္ ေအးေဆးျငင္သာ ေလွ်ာက္လာခုိက္ ညရဲ႕ခပ္ပါးပါးေလထုထဲမွာ အသံတုိးဖြၾကားမိလုိ႔ လွည္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူမကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ အဲဒီညကစလုိ႔ ညဖက္လမ္းေလွ်ာက္ရတဲ့ အရသာကုိ က်န္တဲ့လူေတြသုံးစြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့တယ္။
ဒီကဗ်ာကုိ အေပါစားကဗ်ာလုိ႔ခင္ဗ်ားက ဆုိခ်င္ဆုိမယ္။ ဒီကဗ်ာကုိ ဒီေနရာထိေရာက္ေအာင္ ဖတ္လာတဲ့ ခင္ဗ်ားလည္း အေပါစားပဲ။
ဒီကဗ်ာကုိ ညစ္ညမ္းတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားက ေျပာခ်င္ေျပာမယ္။ ဒီစာေၾကာင္းထဲေရာက္ေလာက္ေအာင္ ဖတ္လာတဲ့ ခင္ဗ်ားလည္း ညစ္ညမ္းသူပဲ။
တဆိတ္ေလာက္ထၿပီး ေဆးေၾကာသန္႔စင္မႈျပဳေစခ်င္တယ္။
သူမတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမ်ားအား စာရင္းျပဳစုၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အစားတစ္မ်ိဳးတည္းကို တူတူစား၊ အရက္တစ္မ်ိဳးတည္းကုိ တူတူေသာက္၊ ခုတင္တစ္ခုတည္းေပၚမွာ တူတူအိပ္၊ ေကာမစ္ဘြတ္တစ္အုပ္တည္းကို တူတူဖတ္အစရွိသည္ျဖင့္..။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တူတူလုပ္လုိ႔မရတဲ့ အရာေတြလည္း ရွိမယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တူတူမလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာေတြလည္း ရွိခဲ့မယ္။ ထုိအရာေတြကုိ …..။

 

မဆ

Read Full Post »

အိမ္သာခြက္ျဖဴျဖဴသည္ သူေထြးခ်လုိက္ေသာ တံေတြးေၾကာင့္ အနီေရာင္စြန္းသြားသည္။ ေသြးစမ်ားပါေနေသာ တံေတြးကြက္ေပၚသုိ႔ သူ႕ေသးလမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္လုိက္ရာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေမ်ာပါသြားေတာ့သည္။ နံရံတြင္ ေဖာက္ထားေသာ ခပ္ေသးေသးေလ၀င္ေပါက္မွ မီးခုိးေငြ႕အခ်ိဳ႕၀င္လာသည္။ တံစက္ျမိတ္အစြန္မွ စီးက်ေနေသာ မုိးေရစက္မ်ားအၾကားတြင္ မီးခုိးေငြ႕မ်ား ျဖတ္သန္းသြားသည္။ ေရစီးသန္ေသာ ေခ်ာင္းတစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ ႀကိဳးတံတားတစ္ခုကုိ ျမင္ေယာင္လာသည္။ ထုိတံတားပုံကုိ သူမၾကာခဏ ညွပ္ေလ့ရွိေသာ ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္နံရံတြင္ကပ္ထားသည္။ ဆံပင္ညွပ္သည့္ေကာင္မေလးတြင္ လွပေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမရွိပါ။ သူမသည္ ေလယာဥ္ပုိင္သည့္ သေဌးတစ္ဦး၏ စပြန္ဆာ ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သူ႕ကုိ ေျပာျပခဲ့ဘူးသည္။ သူမထံမွ ထုိစကားၾကားရၿပီးေနာက္ပုိင္း ဂူးဂဲတြင္ ေလယာဥ္ကတ္တေလာက္အခ်ိဳ႕ သူရွာေဖြ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္မွ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ေနေသာ စကားသံမ်ား သူ႕နားအတြင္းသို႔ တုိး၀င္လာသည္။ အသက္ႀကီးပုိင္အမ်ိဳးသားက သူ၏ ဇနီးျဖစ္ဟန္ရွိသူကုိ ထမင္းၾကမ္းေတြ ဘာလုိ႔ သြန္ပစ္လုိက္ရတာလဲဟု ေမးေနသည္။ ဇနီးျဖစ္သူက ရွင့္သမီးသြန္ပစ္လိုက္တာဟုိ ျပန္ေျဖသည္။ အသက္ႀကီးပုိင္း အမ်ိဳးသား၏ ျမားဦးက သမီးျဖစ္သူထံလွည့္သြားသည္။ နင္တို႔က ပုိက္ဆံတန္ဘုိးမသိတဲ့သူေတြပဲ။ သမီးျဖစ္သူက ျပန္ပက္သည္။ မသြန္ေတာ့ေကာ အေဖ့ထမင္းေတြ ဘယ္သူစားမွာမုိ႔လဲ။ မုိးက ပုိသည္းလာသည္။ မုိးႏွင့္အတူ ေလပါပါလာသျဖင့္ ႀကိဳးတံတားေလး လႈပ္ခါလာသည္။ ႀကိဳးတံတားေအာင္ ေခ်ာင္းေရထဲတြင္ ေက်ာက္ခဲ့အခ်ိဳ႕ ေမ်ာပါလ်က္ရွိသည္။ ယင္းေခ်ာင္းကေလး၏ နံေဘးတြင္ ယာေတာအိမ္တစ္လုံးရွိသည္။ ယင္းအိမ္တြင္ ဆြံ႕အေနသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရွိသည္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီးထံသုိ႔ အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပန္ထြက္သြားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမႊာကေလးႏွစ္ေယာက္  ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဥၾသဆုိသည့္ ႏုိင္ငံျခားဇာတ္ကားတြင္ သူ႕ၾကည့္ရႈခဲ့ရသည္။ ေလယာဥ္စီးတုိင္း ေသမွာေၾကာက္သည့္ စိတ္က ေပၚလာတတ္သည္။ မည္သည့္မိန္းမႏွင့္မဆုိ စကားလက္ဆုံက်ေလ့ရွိေသာ သူသည္ ေလယာဥ္မယ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာေလ့မရွိပါ။ သူငယ္စဥ္က အဘြားထံမွ မုန္႔ဖုိးရသျဖင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ခဲ့ဘူးေသာ ဘုရားစာမ်ားကုိ ရြတ္ဆုိေနရသျဖင့္ စကားမေျပာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဆံပင္ညွပ္သည့္ေကာင္မေလးကို ေလယာဥ္မယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံရသည္ သုိ႔မဟုတ္ မိုးထဲေလထဲ လႈပ္ခါေနေသာ ႀကိဳးတံတားေပၚတြင္ သူမႏွင့္အတူ ကူးျဖတ္သြားသည္ဟု အိမ္သာတက္ေနစဥ္ သူစိတ္ကူးၾကည့္မိသည္။ အဘုိးအုိက ေျမျပင္တြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ထမင္းလုံးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေကာက္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ သမီးျဖစ္သူက မလုပ္ပါနဲ႔အေဖ။ အေဖဟာေလ..အေဖ့ဟာအေဖလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ မေနတတ္ဘူး။ သူမ်ားကုိလည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ မထားဘူး။ အေမေရ..ေၾကာင္ကေလးေတြ ေမြးေနၿပီ။ အားလုံးတိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ခဏေနေတာ့ ျမင္ကြင္းထဲသုိ႔ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ဟဲ့ေၾကာင္မႀကီးက မေမြးႏုိင္လုိ႔နဲ႔တူတယ္ဟု ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာလုိက္သည္။ အေဖျဖစ္သူက ေဟ..ဟုတ္လား။ သမီးျဖစ္သူက ေမာင္ေလးေရ..အေပၚမွာ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္လဲဟု လွမ္းေမးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဤ၀တၳဳကုိ ေရႊအျမဳေတြသုိ႔  ပို႔မည္။ သုိ႔ေသာ အင္တာနက္ဆုိင္သုိ႔ ၀င္လာသူတစ္ဦးသည္ ေခ်းပုံနင္းခဲ့ပုံရသည္။ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ကလည္း မေကာင္းသျဖင့္ ဤ၀တၳဳကုိ ဤေနရာတြင္ ရပ္ရပါေတာ့မည္။

Read Full Post »

ႏွင္းေတြက တအားက်ေနတယ္။ ေရွ႕ကို ဆယ္ကိုက္ေလာက္ထက္ ပုိၿပီး သဲသဲကြဲကြဲမျမင္ရဘူး။ ဒီဘက္ပလက္ေဖာင္းကေနလွမ္းၾကည့္လုိက္ရင္ ဟုိဘက္ပလက္ေဖာင္းကုိ ခပ္ေရးေရးပဲ ျမင္ေနရတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေက်ာဘက္ကရွိတဲ့ သစ္ပင္တန္းကေတာ့ ႏွင္းထုထဲမွာ အရိပ္မည္းေတြလုိ ၀ိုးတ၀ါး ျဖစ္ေနေလရဲ႕။ ဘူတာရုံထဲမွာ လူရွင္းေနတာ သူ ရုတ္တရက္ သတိျပဳမိလုိက္တယ္။ ခါတိုင္းဒီအခ်ိန္ဆို ဘူတာရုံမွာ လူေလးငါးဆယ္ေယာက္ေတာ့ အနည္းဆုံးရွိေနၾက။ ႏွင္းေတြ တအားက်ေနလုိ႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ လူရွင္းေနတယ္ဆုိေပမယ့္ တစ္ေယာက္မွ မရွိတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူရဲ႕ညာဘက္ မလွမ္းမကမ္းမွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရွိေနတယ္။ သူ႔ေခါင္းကို မသိမသာငဲ့ၿပီးလွည့္အၾကည့္မွာ ေကာင္မေလးကလည္း သူ႕ကုိ လွမ္းအၾကည့္ အၾကည့္ခ်င္းဆုံသြားတယ္။ ေဘးမွာ တဖြဲဖြဲက်ေနတဲ့ ႏွင္းေတြ ရပ္တန္႔သြားတယ္။ ရပ္သြားတဲ့ဆုိတာ ႏွင္းက်တယ္ဆုိတဲ့ ႀကိယာ-ျဖစ္ပ်က္ျခင္း ရပ္သြားတာမဟုတ္ဘူး။ က်ေနတဲ့ႏွင္းေတြဟာ ေျမျပင္ေပၚကုိ ဆက္ၿပီးဆင္းသက္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာမရေတာ့တဲ့ပုံမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ရာေနရာမွာ အူတီးအူေၾကာင္ ရပ္ေနပုံမ်ိဳးရပ္သြားတာ။ အလုိလုိေနရင္း သူမကို လက္ယမ္းျပလုိက္မိတယ္။ သူမကလည္း သူ႕ကုိ ျပန္ျပံဳးျပတယ္။ သူမနားကို သူတိုးသြားလုိက္တယ္။ သူမနဲ႔သူရဲ႕ၾကားက အကြာအေ၀းကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တယ္ဆုိရင္ ပုိမွန္မယ္။ “ႏွင္းေတြ တအားက်တာပဲ” မူမမွန္တဲ့ ေလသံနဲ႔ သူက ေျပာလုိက္တယ္။ သူမက သူ႕ကုိ ျပံဳးတယ္ဆုိရုံေလး ျပန္ျပဳံးျပတယ္။ သူတို႔နွစ္ေယာက္ၾကားက အကြာအေ၀းကို ေနာက္ထပ္ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒီေန႔က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ရထားေပၚမွာ တစ္ခုံတည္း ထုိင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြလည္း ဘူတာရုံေလးထဲမွ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ အခ်ိန္မွန္ ဆုံျဖစ္ၾကတယ္။ ရထားႀကီးကေတာ့ အခ်ိန္မွန္ေရာက္တဲ့အခါလည္း ေရာက္လာ၊ ေနာက္က်တဲ့အခါလည္း ေနာက္က်ေပါ့။ လက္မွတ္စစ္ဦးေလးႀကီးက ရထားေနာက္က်မယ္ေဟ့လို႔ ေျပာတဲ့ေန႔ေတြဆုိ ဘူတာရုံေဘးက ကန္စြန္းခင္းေလးကုိျဖစ္ၿပီး ခုံပုေလးေတြ ခင္းထားတဲ့ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္မွာ သူတို႔ထုိင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ရထားမလာခင္အခ်ိန္ေတြမွာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ေလးက ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ရဲ႕ ပရိတ္ႀကီး ဆယ့္တစ္သုတ္ကို မွန္မွန္ တင္ဆက္တတ္တယ္။ ဆီမ်ားမ်ား ပဲပလာတာကို စားၿပီးတုိင္း ေကာင္မေလးရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္စြန္းေတြကို တစ္ရႈးနဲ႔ သူသုတ္ေပးတတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေရးရတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ဘူးဗ်။ မလြယ္ဘူးဆုိတာ ခက္တယ္လုိ႔လည္း မဆုိလုိဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ထဲက စိတ္ပါရင္ နဲနဲေလာက္ ၀ုိင္းေရးေစခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ ဒီအီးေမးလ္ကို ပို႔ထားေပးဗ်ာ။ kanyan.writer@gmail.com

Read Full Post »

ပရုိေလာ့ဂ္

–       ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမိုင္းကို ေခတ္ၿပိဳင္ကမၻာ့သမုိင္းေပၚတင္ၾကည့္ျခင္း

–       အိပ္စတင္ရွယ္လစ္ဇင္ကုိ ဗုဒၶစ္ဇင္ေပၚ တင္ၾကည့္ျခင္း

–       ထမင္းစားပြဲေဘးမွာ ကပ္ရုိက္ထားတဲ့စင္ေပၚ ငရုတ္ေကာင္း အခ်ိဳ႕မႈန္႔ပုလင္းေတြ တင္ၾကည့္ျခင္း

ဟဲဟဲ..

တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါခင္ဗ်ာ..မိန္းကေလးေတြရဲ႕ တင္ကိုၾကည့္တဲ့ တင္ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာမလုိ႔ပါ။

၁။

ကၽြန္ေတာ့္ကို တင္ၾကည့္တတ္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့တဲ့ လက္ဦးဆရာကေတာ့ ပုဗၺာစရိယလို႔ ဆုိၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ ဒါရုိက္တာမီးပြားပါပဲ။ ေျခာက္တန္းခုႏွစ္တန္းေလာက္မွာ ျမန္မာကားတစ္ကားၾကည့္ေနရင္း ေစ်းသြားေစ်းျပန္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဘက္ကိုပဲ အေၾကာင္းမယ္မယ္ရရမရွိဘဲ ရုိက္ျပေနတဲ့ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ပါလာပါတယ္။ အေဖက “ဒါမွမီးပြားကြ”လုိ႔ ေရရြတ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေဟာင္းအုိင္ကိမ္းတူႏုိးသတ္ မင္း၀တ္ခ်္၀ီးမင္းစ္ဘတ္ေတာ့စ္ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တင္ၾကည့္တယ္ဆုိတာပဲသိတယ္။ အရသာေတာ့ မခံတတ္ေသးဘူး။ တင္(မိန္းမတင္)ဆုိတာ ၾကည့္ရတဲ့အမ်ိဳးပဲဆုိပီး လုိက္ၾကည့္ေတာ့လည္း ဘာဖီလင္မွ မလာဘူးဗ်။

၂။

တင္ၾကည့္တဲ့ ကိစၥကုိ အဓိပၸါယ္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးတာကေတာ့ နန္းဦးပဲ။ နန္းဦးကာတြန္းတစ္အုပ္မွာ “အပ်ိဳမစစ္ ထုိကာတစ္ ရစ္၍ရစ္၍ ယမ္းလိ့မ္မည္။ အပ်ိဳအစစ္ ထိုကာတစ္ နိမ့္တုံျမင့္တုံ ခုန္လိမ့္မည္”ဆုိတာ သြားဖတ္မိတယ္။ ဒီစာေလးဖတ္မိေတာ့ အရင္ဆုံးလုပ္ရတာေတာ့ ဖားသားစတတ္ဒီေပါ့။ ကာတစ္ဆုိတာ ဘာမွန္းမွ မသိဘဲကုိး။ ဒါမ်ိဳးက ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေျပးေလွ်ာက္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥလဲမဟုတ္။ ေနာက္ဆုံး ဆံပင္ညွပ္ဆရာ ကိုဘုိနီ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ကဘုိနီလုိ႔ေခၚ)ဆီက သိရ ထင္တာပဲ။

အဲဒီမွာ နန္းဦးဟုိ္က္ပုိသီးဆစ္ကိုင္စြဲပီး တင္ေတြကုိ အနယ္လုိက္စစ္လုပ္ေတာ့တာပဲ။ မိုးကလ်ာကေတာ့ ရစ္ေနပီ။ စုစုရည္ကေတာ့ ခုန္ေသးတယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ (ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီအုိရီေတြ အေတာ္ စုမိေဆာင္းမိ ရွိလာေတာ့ နန္းဦးဟာ တစ္ခုတည္း မကုိးေတာ့ပါ။ အဲဒီသီအုိရီေတြ စုထားပီး အလုပ္အကုိင္ မေကာင္းတဲ့အခါ သင့္ခ်စ္သူအား ကၽြႏု္ပ္ေရွသို႔ သုံးမိနစ္မွ် ေခၚလာပါ။ ../.. အတပ္ေဟာမည္ဆုိပီး ေဟာခန္းဖြင့္မယ္ မွတ္တာပဲ။)

၃။

သုတကေန ရသအဆင့္ေရာက္ဖို႔က ၾကားမွာ အမ်ားႀကီး ၾကာေသးတယ္ (နန္းဖစ္ရွင္သမားမ်ားအား ေစာင္းေျမာင္းျခင္း မဟုတ္ပါ)။ ရစ္သလား/ခုန္သလား ခြဲျခားတဲ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္ရာကေန တအိအိတုန္ေနတဲ့ တင္သားကုိ အရသာခံၿပီးတစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ဖို႔ ၾကားထဲမွာ ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာတယ္ဗ်။ ဂ်ီတီအိုင္တက္ေနတုံး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ျဖတ္သြားတဲ့ေကာင္မေလးကိုၾကည့္ရင္း “ခင္မုိးေ၀ေ၀ေတာင္ ေတာ္ေတာ္မိုက္လာၿပီ”လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ ခင္မိုးေ၀ေ၀က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ငယ္ငယ္တဲက သိလာတာ။ ဘယ္လုိမွမမိုက္ဘူး။ ရုပ္ကုိေျပာတာပါ။ ဒီေကာင္ၾကည့္တဲ့ေနရာကုိလုိက္ၾကည့္မိမွပဲ သေဘာေပါက္သြားတယ္။ ဟဲဟဲ..ဟုတ္တယ္ဗ်။ ခင္မုိးေ၀ေ၀ မိုက္လာတယ္။

၄။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆုိရင္ အက်ိဳးမရွိေပမယ့္ အပလုိင္းလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ လူေဘာင္ေလာကကုိ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေစခဲ့တယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲမဟုတ္ပါလား(ဘာေလႀကီးလဲဟ)။ တင္ၾကည့္ရတဲ့အရသာကို သိရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး အပလီေကးရွင္းေအာ့ဖ္ တင္ၾကည့္ျခင္းကို လုပ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ “တင္ၾကံဳစီးျခင္း”လုိ႔ အမည္တပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သား လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ေရွ႕ကသြားေနတာေတြ႕ရင္ သူ႕ရဲ႕ေနာက္နား မလွမ္းမကမ္းထိ လုိက္ၿပီးမွ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေနာက္က ၾကည့္ရင္း ဆက္လုိက္သြားတာကို ေခၚတာပါ။ တခါတေလ လမ္းေၾကာင္းကလည္းသင့္ေန၊ ရႈခင္းကလည္း သာယာေနလုိ႔ကေတာ့ ကုိယ္သြားရမယ့္္ေနရာကို ဘယ္လုိေရာက္သြားမွန္းမသိပဲ ေရာက္သြားတတ္တယ္ဗ်။ ဒီေန႔အထိလည္း အထပ္ျမင့္တုိက္ေတြတက္တဲ့အခါ အေမာသက္သာေအာင္ တင္ၾကံဳစီးတုံးပါပဲ။

၅။

ဟုိဖတ္ဒီဖတ္နဲ႔ ကမၻာ့စာေပမွာ ရသေျမာက္ျခင္းနဲ႔ အညွီေဟာက္ဆန္ျခင္းၾကားက စည္းဟာ ပါးပါးေလးပဲဆုိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တင္ၾကံဳစီး အဲေလ..တင္ၾကည့္ျခင္းကုိ ဒီမွာပဲ ရပ္ပါေတာ့မယ္။ စာကို ေျပာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ဘတ္စ္ကားစီးရင္း၊ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ရင္း တင္ၾကည့္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကိုယ့္တင္ကုိအၾကည့္ခံခ်င္စိတ္မေပါက္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ သူမ်ားတင္ေတြကုိ အားႀကိဳးမန္တက္ၾကည့္ဆဲ ၾကည့္လတၱံျဖစ္ပါေၾကာင္း…

 

တင္ၾကည့္လ်က္..

 

Read Full Post »

ဦးတင္စိန္-ျမန္မာကြန္တင္ပုိရီပို၀က္။ ။ဘယ္ဟာကိုခံစားရမလဲ ေရြးဖို႔အခ်ိန္မရွိဘူး

ကုိညြန္႔ခင္-ျမန္မာကြန္တင္ပုိရီပို၀က္ထရီအနယ္လစ္။        ။ခံစားဖုိ႔အခ်ိန္မရွိဘူး

သန္းထြန္းဦးရဲ႕ အဂၤါေန႔ကုိ ဖတ္ေနခဲ့တယ္။ fbေပၚမွာ စတိတ္တုံးက သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ရွာေနမိတယ္။ ဘာမွ သစ္စရာမရွိလုိ႔ ႏွစ္ကုိပဲ သစ္လုိက္ရတယ္။ အဲလုိေရးခဲ့တယ္။ ရွစ္တန္းတုံးက ရန္ျဖစ္လုိ႔ သူမခဲတံႏွင့္ထုိးခဲ့ေသာအရာေလး လက္ဖမိုးတြင္ရွိဆဲ။ သူမပင္လယ္ေလရႈဖုိ႔ထြက္သြားတယ္။ အဲဒီလုိ ကေရာ္ကမယ္ေရးပစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ဘူး။ လစာႏွစ္ဆရမယ့္ေဒသတစ္ခုဆီ မူလတန္းျပဆရာမေလးအျဖစ္ ကၽြန္းမႀကီးကုိ စြန္႔ခြာသြားခဲ့တယ္။ သူမနာမည္ကုိ ရုိက္ထဲ့လုိက္ေတာ့ ရန္ကုန္ ၃၊ မေလးရွား ၁၊ စင္ကာပူ ၁၊ မႏၱေလး၁။ ေဘာ္စတန္ ၁။ ကမ္းယံမွာေရးထားတာေတြ ျပန္ဖတ္ေနခဲ့တယ္။ နန္းနန္းရဲ႕ မုိးျပာေအာက္က သံလြင္ဖတ္ေနခဲ့တယ္။ ပန္းခူးရင္ အျမစ္မပါေစနဲ႔လုိ႔ အျဖဴေတြက သူတို႔ကေလးေတြကုိ ငယ္ငယ္တည္းက သင္သတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ‘မီးခုိးေငြ႕ မီးခုိးမွ်င္’ထဲက ဇာတ္ေကာင္လုိ သုိင္း၀တၳဳတစ္ထပ္နဲ႔ က်န္ခဲ့။ ဒီႏွစ္/ေဆာင္း/လ/ျဂိဳဟ္ခြင္မွာ ေသာက္ကံေကာင္းေနပါတယ္။ ေမပဲလ္သီးရဲ႕ရနံကုိ ပုလင္းထဲထိသယ္ေဆာင္လာတာ ဒါမွအႏုပညာ။ နာဇီေခတ္ကအေၾကာင္း ၀တၳဳတိုမ်ားျဖင့္သာ သရုပ္မေဖာ္ထားလွ်င္ ယခုေလာက္အခ်ိန္တြင္ နာဇီေခတ္ႀကီးကုိ ေမ့ေပ်ာက္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။

Read Full Post »

“အလကားေပးတာ ယူမယ့္လူမွ မရွိတာ။ ေရာင္းလုိက္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္”

သူမက ျငိမ္ေနလုိက္သည္။

“ခက္တာက အေဖကလည္း ေပးလုိက္ၿပီးရင္ ရံခါဆုိသလုိ သူ႕မိုးသီးကုိ သြားၾကည့္ခ်င္ေသးတာ။ ေရာင္းလုိက္ရင္ေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရး ဘယ္ရေတာ့မလဲ”

ေဇာ္က ေျပာရင္း သူမရဲ႕အခန္းကုိ လုိက္ၾကည့္ေနသည္။ ရုိးရုိးပဲ ၾကည့္တာလား။ ဒီေလာက္ခန္းအက်ယ္ႀကီးမွာ မိုးသီး ေနရာမေပးႏိုင္ဘူးလားဆုိၿပီး ၾကည့္တာလား။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမကေတာ့ အခန္းထဲမွာ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္နဲ႔ အတူေနဖုိ႔ စိတ္ကူးလုိ႔မရႏိုင္ေပ။

“ကုိယ္ ေမွာ္ဘီဘက္က အန္ကယ္တင့္ဆီ သြားၾကည့္လုိက္ဦးမယ္။ မင္းလုိက္မလား”

“မလုိက္ေတာ့ဘူး။ ငါ ဂရင္းမီးရထားမွာ ေယာဂအတန္းရွိတယ္”

အခန္းထဲက ထြက္သြားသည္အထိ မိုးသီးက သူမကုိ အားကုိးေသာ မ်က္လုံးအစုံျဖင့္ ၾကည့္ေနဆဲ။ သူမအတန္းဖ်က္ၿပီး ေဇာ္ႏွင့္ လုိက္သြားေပးရင္ အေကာင္းသားလုိ႔ ေတြးေနမိသည္။ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ သူမအတန္းမွာ သင္တန္းသားက သိပ္မမ်ားေသး။ ေတာ္ၾကာ ပုိင္ရွင္က ေနာက္တစ္တန္းအတြက္ မငွားပဲေနဦးမည္။ သူမအတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ေယာဂတန္းက ၀င္ေငြကလည္း အေရးႀကီးေနသည္။ ေလာေလာဆယ္သူမတြင္ အဂၤလိပ္စာအတန္းက တစ္ခုသာရွိသည္။ သူမေရာက္ခါစႏွစ္ေတြကေလာက္ အဆင္မေျပလွ။ ထုိစဥ္ကေတာ့ သူမအေနျဖင့္ သံရုံးသင္တန္းတခ်ိဳ႕ေရာ..အျပင္က သင္တန္းေတြမွာပါ အလုပ္ေတြရခဲ့သည္။ ေနာက္ေတာ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းတုိက္သည္။ နာဂစ္တုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အထိကေတာ့ နာဂစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြ တစ္ခုၿပီး လုပ္ေနခဲ့ရသည္။ အစီရင္ခံစာေတြ ေရးေပးရတာ၊ စာအုပ္ေတြတည္းျဖတ္ေပးရတာ၊ အၾကံေပးလုပ္ရတာ။ အဲဒီတုံးကဆုိ ေဇာ္ႏွင့္လည္း ကေတာက္ကဆ ခဏခဏ ျဖစ္ရသည္။ အလုပ္ေတြရႈပ္လုိက္၊ ေဇာ္ႏွင့္ရန္ျဖစ္လုိက္၊ ေဇာ္ႏွင့္ရန္ျဖစ္ထားတုံး ဗီဇာကလည္း ကုန္ေတာ့ ေတာ္ၿပီ..ျပန္မလာေတာ့ဘူးဆုိၿပီး သူမရဲ႕ႏိုင္ငံအထိ ျပန္သြားလုိက္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသးသည္။

ေနာက္ေတာ့လည္း မေနႏုိင္ပါဘူး။ ဒီမွာေနေနစဥ္ မသိသာေပမဲ့ ဒီနုိင္ငံကေနထြက္သြားရင္ ေဇာ့္ကုိပဲ သူမ သတိရေနမိသည္။ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ဘက္သြားဖို႔ အလုပ္တစ္ခုေလွ်ာက္ထားတာ အင္တာဗ်ဴးတဆင့္ေအာင္ၿပီးမွ ဆက္မေျဖျဖစ္ေတာ့။ သူမရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြက ေဇာ္နဲ႔ ေ၀းရာဆီသို႔ လွည့္၍မရ။

ေနာက္ဆုံးတေခါက္လာတာကေတာ့ တကယ့္ကုိ အားတင္ၿပီးလာခဲ့ရတာျဖစ္သည္။ သံရုံးက သူမကုိ အလုပ္ေပးေသာ္လည္း အတန္းတတန္းစာသာျဖစ္ၿပီး လခအေတာ္နည္းေနသည္။ အျပင္က သင္တန္းေတြမွာကလည္း ေမြးရာပါအဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္တာကလြဲလုိ႔ ဘာပညာေရးအေတြ႕အၾကံဳေနာက္ခံမွ မရွိတဲ့သူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေစ်းကြက္ကို ဖ်က္ထားၾကသည္။ သူမကေတာ့ သူတုိ႔ေစ်းႏွင့္မသင္ႏိုင္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ေတြနဲ႔လည္း ေရာၿပီး မသင္ႏိုင္။ ဒီလုိနဲ႔ သူမေယာဂေကာင္းေကာင္းတတ္တာ သိထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ေပးတာနဲ႔ ဂရင္းမီးရထားမွာ ေယာဂဆရာမ ျဖစ္လာတာျဖစ္သည္။ အဲဒီအတန္းကလည္း အေျခအေနသိပ္အေကာင္းၾကီးမဟုတ္။ သင္တန္းသား သိပ္မရ။ သူမရဲ႕ သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားလုပ္ခ်င္ရင္ ခ်ိတ္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။ ေနေရးလည္းအဆင္ေျပ၊ လစာလည္းေကာင္းေစရမည္ဟု အာမခံသည္။ တကယ္သြားလုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ မစုံစမ္းၾကည့္ရေသး။

ေန႔လည္စာကုိ အခန္းထဲမွာပဲ စားလုိက္ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္ျပင္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲက ျပန္လွ်င္ေတာ့ ေျမနီကုန္းစီးတီးမတ္က ေပၚျပဴလာစာအုပ္ဆုိင္မွာ စာအုပ္ေစ်းပြဲ၀င္ရမည္။ ေပၚျပဴလာက ပုံမွန္အားျဖင့္ ေစ်းႀကီးေပမယ့္ ေစ်းပြဲေတာ္မွာေတာ့ တန္တန္ရာရာေလးေတြ ရခ်င္လည္းရႏိုင္သည္။

တကၠစီက အင္းလ်ားကန္ေဘးက ျဖတ္ေမာင္းေနတုံး မိုးဖြဲေလးေတြက်လာသည္။ သူမေနခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္မွာ မတ္လႀကီး မုိးရြာခဲသည္။ အခုေတာ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ။ သုံးေလးရက္ေလာက္ မုိးရြာလုိက္။ ေနျပန္ပြင့္လာလုိက္။ ျပန္ရြာလုိက္။ ေရႊဂုံတုိင္ပြိဳင့္မွာ မိေနတုံး ဖုန္းျမည္လာသည္။ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေဇာ့္ဆီက။ မုိးကပုိသည္းလာေနသျဖင့္ မွန္ကုိ အျပည့္ပိတ္လုိက္ရသည္။ ေတာ္ေသးသည္။ ငွားလာသည့္ကားက ထူးထူးဆန္းဆန္း အဲကြန္းေကာင္းေနေပလုိ႔။ မုိးသံေၾကာင့္လား ေဇာ့္ဖုန္းက လိုင္းသိပ္မမိလုိ႔လားမသိ။ ေကာင္းေကာင္းမၾကားရ။ မုိးသီးကုိ အန္ကယ္တင့္ ျခံနီးခ်င္းတစ္ေယာက္က လက္ခံမည္တဲ့။ တစ္လတခါဆိုသလုိလည္း လာၾကည့္လုိ႔ရသည္။ အင္း..ေဇာ့္အေဖက ေနာက္ဆုိ ေဇာ့္ပဲ လႊတ္ေနမွာ လုိ႔ သူမက ေျပာလုိက္သည္။ ေဇာ္ကရယ္လ်က္ ေအး..ေနာက္တေခါက္ဒီကုိလာရရင္ေတာ့ မင္းလဲလုိက္မွ ျဖစ္မွာ..။ ဖုန္းက်သြားသည္။

 

Read Full Post »

တံခါးကုိ ဟလုိက္သည္ႏွင့္ ၀မ္းနည္းအားငယ္မႈတို႔ အထင္းသားေပၚလြင္ေနသည့္ မ်က္၀န္းအစုံကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ တံခါးတြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ သံႀကိဳးေလးကုိ သူမ ျဖဳတ္လုိက္သည္။

“ဒါက ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ”

“ဘယ္လုိျဖစ္ရမလဲ။ အေဖတို႔က အိမ္ေျပာင္းေတာ့မွာေလ..။ သူတုိ႔ေျပာင္းမဲ့ကြန္ဒိုမွာ ေခြးေမြးလုိ႔မရဘူးတဲ့”

မိုးသီးက ေဇာ့္ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားမွ ေန၍သူမကုိ စုိက္ၾကည့္ေနသည္။ သူကလည္း အေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ေနသည့္အလားပင္။

ေတာင္းပန္တုိးလွ်ိဳးေနေသာ မ်က္၀န္းအစုံကုိ မ်က္ႏွာလႊဲလုိက္ၿပီး ေဇာ့္ကုိ သူေျပာလုိက္သည္။

“ႏိုး..ႏုိး၊ ေဇာ္..မရဘူး၊ ဒါေတာ့ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”

သူမ၏ ျငင္းဆုိမႈကုိ ၾကားလုိက္ရေသာ္လည္း ေဇာ့္မ်က္ႏွာက သိသိသာေျပာင္းလဲမသြား။ ေဇာ့္ပုံစံက အမွတ္စစ္သည့္ဆရာမမ်ားထံ အမွတ္ဘယ္ႏွမွတ္အတြက္ ေငြဘယ္ေလာက္ဆုိတာမ်ိဳး ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ေအာင္စာရင္းတကယ္ထြက္သည့္အခါ ရင္ခုန္မႈမရွိသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေနသည္။

မုိးသီး၏ ေက်ာကုိ သူမသပ္ေပးေနစဥ္ ေဇာ္က မီးဖုိေဆာင္ဘက္သုိ႔ ထြက္သြားသည္။ ျပန္ထြက္လာေတာ့ ေကာ္ဖီႏွစ္ခြက္ယူလာသည္။ သူမလည္း ဆံပင္မ်ားေျခာက္ေအာင္ တဘက္ျဖင့္ ေသခ်ာသုတ္ေနလုိက္သည္။ “စူးစူးကိုေကာ ဘယ္လုိလုပ္ထားသလဲ”။ စူးစူးမွာ ေဇာ့္တို႔ေမြးထားသည္ ေနာက္ထပ္ေခြးတစ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ စူးစူးက စပင္နီယယ္ျဖစ္ၿပီး မုိးသီးက အယ္ေဇးရွင္းျဖစ္သည္။

“စူးစူးက ယူမယ့္လူရွိတယ္”

“အင္း…မိုးသီးက်ေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔လဲ”

“အသိထဲမွာက ျခံရွိတဲ့လူက သိပ္မရွိဘူးေလ။ ကုိယ္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲမသိေတာ့ဘူး”

သူမ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ ဒီစကားကုိ ေဇာ္ေျပာလုိက္သည္က သူမထံမွ အၾကံညဏ္လုိခ်င္၍ မဟုတ္ဆုိသည္ကုိ သူမသိၿပီးသား။ ဒီလုိပဲ အၾကံအုိက္စရာ ၾကံဳလွ်င္ ေဇာ္ သူမဆီ ေျပးလာစျမဲ။ ကုိယ္ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ မသိေတာ့ဘူးဟု ေျပာစျမဲ…။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ဖာသာသူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်စျမဲ။ အစပုိင္းကေတာ့ သူမက ၀င္ၿပီး အၾကံေပးတာေတြ ဘာေတြလုပ္ေသးသည္။ ေရြးစရာလမ္းႏွစ္ခုရွိလွ်င္ သူမေျပာသည္ကုိ မေရြးဘဲ သူထင္ရာကုိပဲ ေရြးတတ္တာမို႔ ေနာက္ေတာ့ သူမ ဘာမွ ၀င္မစြက္ေတာ့။

ေဇာ္ႏွင့္ သူမ ပတ္သက္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္ကူးေတြက အတိတ္ဆီသို႔ ျပန္ေျပးသြားသည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က ဒီႏိုင္ငံသုိ႔ သူမ ပထမဆုံးေရာက္လာၿပီး တစ္ပတ္မျပည့္ခင္ ေဇာ္ႏွင့္ စတင္ဆုံဆည္းခဲ့သည္။ အဲဒီေန႔က အသိတစ္ေယာက္က အျပင္မထြက္ဖို႔ ေမးပုိ႔ထားေပမယ့္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့ဘူးသည့္ သူမရဲ႕ ဗီဇက တုိက္တြန္းသျဖင့္ သူမအျပင္သုိ႔ထြက္လာခဲ့သည္။ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းတေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းလာၿပီး ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ ေရာက္လာသည္အထိ ဘာတစ္ခုမွ် ထူးထူးျခားျခားမေတြ႕ရ။ ဆူးေလးဘုရားလမ္းတြင္ေတြ႕ရသည့္ ေကာ္ဖီဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ ၀င္ၿပီး မနက္စာစားေတာ့ နံနက္ ကိုးနာရီေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္။ နာရီ၀က္ခန္႔အၾကာတြင္ လမ္းမတေလွ်ာက္ ျမင္ကြင္းမွာ ေျပာင္းလဲလာသည္။  ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ငါးႏွစ္ခန္႔လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အေလ့အက်င့္က သူမကုိ ဆုိင္ျပင္သုိ႔ တြန္းပုိ႔လုိက္သည္။

သူမတြင္ပါလာေသာ ကင္မရာျဖင့္ လူအုပ္ႀကီးကုိ ဓာတ္ပုံရုိက္သည္။ သူမသတင္းေထာက္လုပ္ခဲ့စဥ္က သူမေနထုိင္ရာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပသတင္းမ်ားကုိသာ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီလုိ တတိယကမၻာႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အဓိကရုဏ္း မ်ိဳးကေတာ့ ၀ပ္ေရွာ့ေတြမွာ တျခားသူေတြ ေျပာတာကုိသာ နားေထာင္ခဲ့ရတာျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ ေအာ္ဟစ္သံက ဆူညံလ်က္ရွိသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဗုဒၵ၏ ပုံမ်ားကို ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ား ခ်ီတက္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္က လက္ကုိင္အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာကို ေအာ္ဟစ္ေနသည္။

အေျခအေနမွာ ထင္ထားသည္ထက္ အမ်ားႀကီး ဆုိးရြားေနမွန္းသူမ သတိထားလုိက္မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေသနတ္သံမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ ေစာေစာက တစုတစည္းတည္း ရွိေနေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လူအုပ္ႀကီးမွာ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္သြားသည္။ ေျပးလႊားေနေသာ လူအုပ္မွာ သူမႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း မၾကာမီ သူမရွိရာသုိ႔ ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ရွိ ဆုိင္ခန္းတစ္ခုခုထဲသုိ႔ ခြင့္ေတာင္း၀င္ေရာက္ရန္ ၾကည့္လုိက္ေသာ္လည္း တံခါးမ်ား ပိတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ သူမေစာေစာက ထုိင္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ ဘယ္အခ်ိန္က အလူမီနီယံလိပ္တံခါးကို ခ်လိုက္မွန္းပင္မသိလုိက္ရ။

ထုိစဥ္မွာပင္ သူမေက်ာဘက္ဆီမွ ေဟး..ဒီကုိ လာခဲ့ဆုိေသာ ပီသသည့္ အဂၤလိပ္စကားသံကို ၾကားလုိက္ရသည္။ ေဘးဘီကုိ လည့္ၾကည့္ေတာ့ သူမကို ၾကည့္ေနသူ ဘယ္သူမွမေတြ႕ရ။ ေဟး..အေပၚမွာ..ဒီမွာ။ အေပၚကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပထမထပ္အခန္းတစ္ခုမွ လူငယ္တစ္ေယာက္က သူမကုိ လက္ယပ္ကုိ ေခၚေနသည္။   သူမလည္း ကမန္းကတန္းအေပၚသို႔ ေျပးတက္ခဲ့သည္။ သူမထက္ ငါးႏွစ္ခန္႔ငယ္ပုံရေသာ ထုိလူငယ္က သူ႕ကုိယ္သူ ေဇာ္ဟု မိတ္ဆက္ရင္း လိပ္စာကဒ္ျပားတစ္ခု ကမ္းေပးသည္။

Read Full Post »

တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျမစ္ျပင္္ကုိ လေရာင္ႏွင့္ တံတားေပၚမွ မီးေရာင္တို႔က တ၀က္စီ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ သူ႕ရဲ႕ ခေရပြင့္ေတြလည္း ပ်က္စီးကုန္ပီ။ ဘယ္လုိ႔မွ မခံႏုိင္ေတာ့တဲ့အဆုံး ျငင္းရမလားဆုိပီး ဓားနဲ႔ထုိးသတ္လုိက္ၾကတယ္။ ျမင္ကြင္းထဲသုိ႔ ေစ်းသေဘၤာၾကီး၀င္ေရာက္လာသည္။ နဲနဲလွမ္းေနသျဖင့္ သေဘၤာေပၚတြင္ ဘာကုန္ေတြပါလဲဆုိတာ မျမင္ရ။ သူေျပာတဲ့ ဆယ့္ရွစ္ေယာက္ဆုိတာ အုိဗာတင္းျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အပြင္မေတြက မိန္းမေတြထက္ေတာ့ အႏၱရာယ္ပုိမ်ားတာ အမွန္ပဲ။ သူတို႔က တၿပိဳင္တည္းအမ်ားဆုံး သုံးေယာက္ေလာက္ပဲၾကံဳၾကရတာ။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဘက္က ေတာင္းေတြ ပလုံးေတြပါလာတတ္တယ္။ ဒီလုိပဲတစ္ေနရာကတစ္မ်ိဳးေပါ့။ ေညာင္ဦးေရာက္ရင္ ပုံးရည္ႀကီး။ ပခုကၠဴေရာက္ရင္ သနပ္ခါး။ ႏွစ္နံစပ္လုံခ်ည္ေတြ။ မႏၱေလးေရာက္ရင္ေတာ့ တရုတ္ေတြေပ့ါ။ သူတုိ႔ကလည္း မွ်ားတာပဲ။ အလန္းေလးဆုိပီလုိက္သြား။ ဟုိေရာက္မွာ တအုပ္ႀကီး။ ေရာက္သြားမွ ျငင္းဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ ၿဖိဳရတာပဲ။ ဓားေတြ ခ်ိန္းႀကိဳးေတြ မိုးထားတာ။ အဲဒီအခါမ်ိဳးက်ရင္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ကုိရီးယားမင္းသားရိန္းကုိပဲ စိတ္ကူးေနလုိက္တယ္။ ဆုိကေရးတီးေပါ့။ အကုန္လုပ္မွ တစ္အုပ္လုံးၿပိဳတာ။ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္လည္း ေစ်းသေဘၤာေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္လုိက္ဘူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ျမစ္ရုိးတေလွ်ာက္ ေစ်းသေဘၤာႀကီးနဲ႔ တရြာ၀င္တရြာထြက္ ေလွ်ာက္သြားရတာမ်ိဳးကုိ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ေနတာ။ ေစ်းသေဘၤာေပၚက တကယ့္ေစ်းသည္ေတြကေတာ့ ဘယ္ေရာက္ရင္ ဘာေရာင္းပီး ဘာ၀ယ္လုိ႔ ဘယ္ေလာက္က်န္မလဲပဲ တြက္ေနရတာ။ ျမစ္ျပင္ေပၚ လေရာင္ဖ်ာတာလည္း သိမွာမဟုတ္ဘူး။ မီးေတြလင္းထိန္ေနတဲ့ တံတားႀကီးေအာက္က ျဖတ္သြားတာလည္း သတိျပဳမိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိပဲတစ္ေနရာမွာ ၾကာရွည္တည္ျမဲလာေတာ့လည္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖုိ႔ကမလြယ္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ သူကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ သူ႕မွာအေတြ႕အၾကံဳ႕ ရင့္ေနတာကုိး။ ဒီဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွ သုံးခါေလာက္ေတာ့ ေျပာင္းခဲ့ၿပီေလ။ မဟုတ္လား။ အဓိကကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုထဲမွာ ပုိက္ဆံရွာတဲ့လူတစ္ေယာက္ပဲရွိရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္မွာပဲ။ ရုံးပတီကင္၊ ပဲျပားကင္၊ အာလူးကင္တုိ႔ေရာက္လာသည္။ ညခင္းေလးကား ေအးျမစုိျပည္ခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့ကေတာ့ အခ်စ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ခြဲထားေစခ်င္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးထဲမွာ အခ်စ္ဟာ မရွင္သန္ႏုိင္ေတာ့ရင္ သူ႕ကုိ အျပင္တစ္ေနရာမွာ ေမြးျမဴရမွာပဲ။ မ်က္လုံးေလးေတြပိတ္သြားတတ္တဲ့ သူ႕အျပံဳးကုိ ဘယ္လုိိမွ မေမ့ႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ဘူးသီးကုိ လက္သည္းနဲ႔ဆိတ္ထားတဲ့ပုံေလးေပါ့။ ဟာ..ငါးကင္ပါ မွာထားတာလား။ သူမ်ားေတြကုိ ဒုကၡလုိက္ေပးေနေပမယ့္ ကုိယ့္ကုိကုိ သူေတာ္ေကာင္းလုိ႔ ထင္ေနတာေတာ့ အဆုိးဆုံးပဲ။ ဒီေလာက္ႀကီး ဒုကၡေပးဖို႔ဆုိတာကလည္း သူငယ္ခ်င္းအရင္းႀကီးမုိ႔ေပါ့။ ဟဲဟဲ။ ေဘးလူကေတာ့ ဒီေလာက္ထိကပ္လုိ႔ရမလားဗ်။ ယုိုးဒယားဟင္းခ်ိဳေလ..ဟုိ တစ္ေယာက္စာခြက္ေလးေတြနဲ႔ အဲဒါ။ ဟုတ္တယ္။ ေစ်းသေဘၤာႀကီးက တံတားရဲ႕ ဟုိဘက္ အေမွာင္ရိပ္ထဲသို႔ တုိး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

Read Full Post »

I’m Still a Virgin

အဲဒါ ဘာအေရာင္လဲဟု ပန္းခ်ီဆရာကို ေမးလုိက္သည္။ မက္ဂနက္တာဗ်။ ဟာ…ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္တာ ျမန္မာလုိ ..မရမ္းေစ့ေရာင္လား။ ခရမ္းႏုေရာင္လား။ ပန္းခ်ီဆရာက တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ သူ/သူမေမြးဖြားၾကီးျပင္းရာ ေတာင္ေပၚရြာကေလးမွ ဒီေျမလတ္ၿမိဳ႕ဆီ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးစဥ္ကုိ သိခ်င္ေနမိသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မဂနက္တာေတြက နက္ေမွာင္လာသည္။ သူကေတာ့ ပူေႏြးဆဲ ညေနခင္းကုိ သူ႕ရဲ႕မွတ္ညဏ္ထဲမွာ စနစ္တက် သိမ္းထုပ္ေနမိသည္။ အဘြားအုိတစ္ေယာက္ ေခါင္းေလာင္းကုိ ထုိးႏွက္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္မူ ရင္ျပင္တစ္ခုလုံးကုိ ဆည္းလည္းသံကသာ လႊမ္းမိုးထားေတာ့သည္။ ကင္မရာအပါခ်ာကို ခ်ိန္ညိရင္း ဆည္းဆာကုိ မ်က္ႏွာမူလိုက္သည္။ ရုပ္သံလႊင့္တုိင္ႏွစ္ခုကုိ ျမင္ေနရသည္။ ထရုိင္ေပါ့ပါမလာသျဖင့္ ေလွကားလက္ရမ္းေပၚတင္ကာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ကေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ေသာ သံတတား ထုိ႔ေနာက္ တလူလူလြင့္ေနေသာ မီးခုိးစမ်ား ထုိ႔ေနာက္ ထုံးျဖဴျဖဴေစတီေလး။ တကယ္တမ္းေတာ့ သူမဟာ ခ်စ္စရာ မေကာင္းဘူးဆုိလွ်င္ေတာင္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ရက္စရာလည္း မရွိဘူးမဟုတ္လား။ vulnerable သူမ။ ဒါေပမယ့္ သူမ၏ ေန႔ရက္မ်ားကုိ ေျခာက္ကပ္ေသာ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းေနရသည္။ သူမမွာအားနည္းခ်က္ရွိသည္ဆုိလွ်င္ လူေတြကုိ ဒုကၡမေပးတတ္သေလာက္ အကူအညီလည္း မေပးတတ္တာပဲ ျဖစ္မည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမမွ ေတာင့္တေသာ ဆႏၵေတြရွိသည္။ ဆာေလာင္မႈေတြရွိေနသည္။ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိပင္ ဖုံးဖိထားေသာလည္း တစြန္းတစေတာ့ ေပၚထြက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ရႈခင္းသာဆုိပီး ပန္းျခံေသးေသးေလးတစ္ခုကို ျခံခတ္ထားသည္။ ရႈခင္းသာ၏ လမ္းတစ္ဘက္တြင္ ဓာတ္ဆီဆုိင္ရွိသည္။ ဓာတ္ဆီဆုိင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးသည္ ထန္းလက္ကုလားထုိင္ေပၚတြင္ထုိင္ရင္း လမ္းမကုိ ေငးေနသည္။ သူ၏ zoom အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မိသည္ကုိ သူမသတိျပဳမိပုံမရ။ လမ္းတစ္ဘက္ရွိ ေတာင္ကုန္းေလးေပၚသုိ႔တက္ေသာ အုတ္ေလွကားေလးေပၚသုိ႔ တက္လာခဲ့သည္။ ရႈခင္းသာပန္းျခံေလးအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ သစ္ပင္မ်ား၏ ထိပ္ဖ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာအျမင့္တစ္ေနရာသုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမစ္ျပင္ရႈခင္းကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။ အုတ္ေလွကားထစ္မ်ားအတုိင္း ျပန္ဆင္းအလာတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ သူမတို႔ တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္။ သူတို႔က အေပၚျပန္တက္လုိက္လာဖုိ႔ ေခၚသည္။ ခဏေနေတာ့ ျပန္ဆင္းလာၾကသည္။ အေပၚမွာ လူေနအိမ္ေတြနဲ႔ဗ်။ သူ႕အတြက္ေတာ့ အုတ္ေလွကားေလးအတုိင္း တက္သြားေသာ ေတာင္ကုန္းေလးေပၚတြင္ ဘာမဆုိ ရွိေနႏုိင္သည္ဟူသည့္ ခံစားမႈက ေပ်ာက္ပ်က္မသြား။

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »